Jak se ke mně objednáte? Jak probíhá první sezení?

Objednat se můžete skrze tento rezervační kalendář, e-mailem nebo telefonicky - 775 966 459.
Úvodní sezení je především od toho, abych se dozvěděl něco o Vás a o tom, co Vás přivádí. Na závěr úvodního sezení s Vámi proberu, zda je smysluplné zahájit psychoterapii (nebo psychoanalýzu), nebo jestli existuje vhodnější způsob řešení toho, s čím přicházíte.

Má terapeutická kvalifikace

Kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy.
 
Oprávnění („funkční specializace”) k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti).
 
Od roku 2010 jsem kandidátem psychoanalýzy  Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena IPA (osobní analýzu jsem absolvoval u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Vzdělání v klinické psychologii

Pětiletý magisterský program Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 
Pětileté postgraduální specializační vzdělávání završené atestací z klinické psychologie (s akreditací Ministerstva zdravotnictví).
 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621)
 
Členství v Asociaci klinických psychologů.

Praxe

2009-12 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (psychoterapeutické oddělení, oddělení léčby závislostí)
 
2012-13 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Praha
 
2013-14 Ordinace klinické psychologie Brdičkova
 
od 2013 soukromá psychoterapeutická praxe

Další informace

Za konzultaci (50 minut) si účtuji 600 Kč.
 
Řídím se etickým kodexem České psychoanalytické společnosti. Jsem vázán mlčenlivostí ohledně všeho, co mi klient sděluje.
 
Najdete mě na adrese Slezská 27, Praha 3 - viz mapa.

Něco o psychoterapii

Psychoterapie je velmi specifickou formou rozhovoru, kdy klient za pomoci terapeuta zkoumá, kde se berou jeho psychické potíže, případně v čem spočívají jeho opakující se problémy ve vztazích. Pochopení těchto souvislostí pak otevírá cestu ke změně.
 
Existují různé přístupy a směry psychoterapie, jsou i různé formy - individuální, skupinová, rodinná, manželská. Jaká psychoterapie je pro Vás nejvhodnější, zjistíme během úvodních konzultací.
 
Za určitých okolností může být velmi žádoucí využít potenciálu nejintenzivnější a nejdůkladnější formy psychoterapie: psychoanalýzy. Při ní klient dochází 4-5x týdně.
 
Podrobnější informace o psychoterapii a psychoanalýze si můžete přečíst v této brožurce (v angličtině).

Rezervace termínu konzultace


Pokud Vám žádný z dostupných termínů nevyhovuje, napište mi na jan.svehlik@gmail.com, nebo zavolejte (775966459).