Mgr. Jan Švehlík

klinický psycholog a psychoterapeut

Ve své soukromé praxi v Praze 2 - Vinohradech nabízím psychologické konzultace i dlouhodobější terapie. Ke konzultaci se můžete objednat emailem nebo telefonicky - viz stránka s kontaktními údaji. Při prvním setkání společně probereme, jaké jsou možnosti řešení toho, s čím přicházíte.

Co se řeší v psychoterapii?

  • vztahy
  • sebedůvěra
  • životní směřování a naplnění
  • prožívání emocí (a s tím související potíže jako jsou deprese, úzkosti, nedostatek radosti...)

Odborný profil

Magisterský obor Psychologie jsem vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Navázal jsem pětiletým postgraduálním specializačním vzděláváním završeným atestací z klinické psychologie. Obdržel jsem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621). Jsem členem Asociace klinických psychologů.

Mezi lety 2007 a 2014 jsem absolvoval kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy. Následně jsem získal Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti). Od roku 2010 jsem kandidátem psychoanalýzy Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena IPA (osobní analýzu jsem absolvoval u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Podílím se na výuce budoucích psychologů a psychoterapeutů (Masarykova univerzita). V rámci svého působení ve zdravotnictví využívám těsné spolupráce psychoterapie a somatické (tj. na tělo zaměřené) medicíny.

Praxe

2009-12 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (psychoterapeutické oddělení, oddělení léčby závislostí)
2012-13 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET
2013-14 Ordinace klinické psychologie Brdičkova
od 2013 privátní psychoterapeutická praxe
od 2014 externě působím jako psycholog také v některých mezinárodních firmách
od 2016 poliklinika Kartouzská - psychologická ambulance

Cena konzultací

Péče je hrazena přímou platbou (nikoliv ze zdravotního pojištění).
 
Cena vstupní psychologické konzultace (50 min.) je 700 Kč.
Honorář za psychoterapii se odvíjí od finančních možností klienta a dohodnuté frekvence sezení.
 
Má práce podléhá etickému kodexu ČPS, tedy mimo jiné závazku mlčenlivosti.

Něco o psychoterapii

Psychoterapie je velmi specifickou formou rozhovoru, kdy klient za pomoci terapeuta zkoumá, kde se berou jeho psychické potíže, případně v čem spočívají jeho opakující se problémy ve vztazích. Pochopení těchto souvislostí otevírá cestu ke změně. Cílem psychoterapie obvykle ale není jen odstranění potíží. Terapií také prohlubujete svou znalost sebe sama, svých potřeb a snů. Díky této znalosti pak měníte svůj život tak, aby Vám poskytoval více radosti a uspokojení.

Existují různé přístupy a směry psychoterapie, jsou i různé formy - individuální, skupinová, rodinná, manželská. Jaká psychoterapie je pro Vás nejvhodnější, zjistíme během úvodních konzultací.

Za určitých okolností může být velmi žádoucí využít potenciálu nejintenzivnější a nejdůkladnější formy psychoterapie: psychoanalýzy, která obvykle probíhá ve frekvenci 4x týdně.

Podrobnější informace o psychoterapii a psychoanalýze si můžete přečíst v této brožurce (v angličtině).

Něco o psychoanalýze

Psychoanalýza je jedním z psychoterapeutických přístupů, nicméně její ambice jsou širší. Je to metoda, která si, stejně jako jiné terapie, klade za cíl ulevit od určitých potíží. Přitom ale klade důraz na osvětlení příčin a vnitřních souvislostí těchto potíží. „Vedlejším účinkem“ psychoanalýzy je mimo jiné to, že člověk poznává, co od života chce, co nechce, kým je, nebo kým by chtěl být a proč.

Přechod mezi psychoterapií a psychoanalýzou je plynulý - s vyšší četností sezení a delším trváním terapie se objevují témata typičtější pro psychoanalytický způsob práce, terapie se stává důkladnější a proniká hlouběji.

Klasická psychoanalýza je - svou frekvencí čtyř sessí do týdne - rozhodně náročná časově. Je náročná ale i tím, že v jejím průběhu člověk zkoumá a mnohdy i přehodnocuje to, jak vnímá sám sebe i svět okolo. Tento proces jej nezřídka konfrontuje právě s těmi myšlenkami a pocity, kterým se jindy vyhýbá. Na druhou stranu psychoanalýza člověku přináší radost a uspokojení z dosahování větší vnitřní svobody a spontaneity.