Kdo jsem?

Jsem psycholog s atestací v klinické psychologii a specializací v systematické psychoterapii (více o mé kvalifikaci zde). Dlouhodobě působím ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Psychoterapii poskytuji především v rámci své soukromé praxe v ul. Slezská 27, na rozhraní Prahy 2 a 3.

Jak se ke mně objednáte?

K úvodní konzultaci se můžete objednat emailem nebo telefonicky (volejte vždy 5 minut před celou hodinou) - viz stránka s kontaktními údaji.
Během úvodní konzultace společně probereme, jaký další postup by pro Vás byl nejvhodnější.

Kdy pomahá psychoterapie?

  • při problémech a nespokojenosti v mezilidských vztazích
  • pokud Vás trápí nízké nebo kolísající sebevědomí / sebejistota, nebo trpíte trémou
  • v případě úzkostí, depresí, prudkých výkyvů nálady
  • pokud se cítíte ztracení ve světě nebo v sobě, nenaplnění, bez chuti do života

  • u psychosomatických potíží (tělesných potíží, které jsou více či méně podmíněny psychologicky)
  • v náročných životních situacích, které narušují Vaši duševní rovnováhu; po psychických traumatech
  • při nutkavém jednání a myšlenkách ("obsesích")
  • při potížích v sexuální oblasti

Odborný profil

Magisterský obor Psychologie jsem vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Navázal jsem pětiletým postgraduálním specializačním vzděláváním završeným atestací z klinické psychologie. Obdržel jsem osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621). Jsem členem Asociace klinických psychologů.

Mezi lety 2007 a 2014 jsem absolvoval kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy. Následně jsem získal Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti). Od roku 2010 jsem kandidátem psychoanalýzy Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena IPA (osobní analýzu jsem absolvoval u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Praxe

2009-12 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (psychoterapeutické oddělení, oddělení léčby závislostí)
2012-13 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET
2013-14 Ordinace klinické psychologie Brdičkova
od 2016 poliklinika Kartouzská
od 2013 privátní psychoterapeutická praxe

Cena konzultací

Péče je hrazena přímou platbou (nikoliv ze zdravotního pojištění).
 
Cena vstupní psychologické konzultace (50 min.) je 700 Kč.
Honorář za psychoterapii se odvíjí od finančních možností klienta a dohodnuté frekvence sezení.
 
Má práce podléhá přísnému etickému kodexu, což mimo jiné znamená, že za žádných okolností nejsem oprávněn sdělovat jakékoliv informace třetím stranám.

Něco o psychoterapii

Psychoterapie je velmi specifickou formou rozhovoru, kdy klient za pomoci terapeuta zkoumá, kde se berou jeho psychické potíže, případně v čem spočívají jeho opakující se problémy ve vztazích. Pochopení těchto souvislostí pak otevírá cestu ke změně. Cílem psychoterapie obvykle ale není jen odstranění těchto potíží. Současně s tím člověk často dospívá k hlubšímu poznání sebe sama a postupně mění svůj život tak, aby mu poskytoval více radosti.

Existují různé přístupy a směry psychoterapie, jsou i různé formy - individuální, skupinová, rodinná, manželská. Jaká psychoterapie je pro Vás nejvhodnější, zjistíme během úvodních konzultací.

Za určitých okolností může být velmi žádoucí využít potenciálu nejintenzivnější a nejdůkladnější formy psychoterapie: psychoanalýzy. Při ní klient dochází obvykle 4x týdně.

Podrobnější informace o psychoterapii a psychoanalýze si můžete přečíst v této brožurce (v angličtině).