Mgr. Jan Švehlík

klinický psycholog a psychoterapeut

Ve své soukromé praxi v Praze 2 - Vinohradech nabízím psychologické konzultace i dlouhodobější terapie. Ke konzultaci se můžete objednat emailem nebo telefonicky - viz stránka s kontaktními údaji. Při prvním setkání společně probereme, jaké jsou možnosti řešení toho, s čím přicházíte.

Co se řeší v psychoterapii?

Jsou to především potíže ve vztazích, nízká nebo kolísající sebedůvěra, hledání životního naplnění a smyslu, nepříznivé nebo omezené prožívání sebe (a s tím související potíže jako jsou deprese, úzkosti, nedostatek radosti...). Psychoterapie také hledá psychologické zdroje a souvislosti jednotlivých symptomů v tělesné oblasti (např. astma, žaludeční vředy...) nebo oblasti duševní (nutkavé jednání a myšlenky, noční můry, poruchy koncentrace...).

Jak psychoterapie probíhá?

Psychoterapie je velmi specifickou formou rozhovoru, kdy klient za pomoci terapeuta zkoumá svůj vnitřní svět, případně to, jak je tento jeho vnitřní svět provázaný se světem okolo. Pochopení těchto souvislostí otevírá cestu ke změně. Cílem psychoterapie obvykle ale není jen odstranění potíží. Terapií také prohlubujete svou znalost sebe sama, svých potřeb a snů. Díky této znalosti pak měníte svůj život tak, aby Vám poskytoval více radosti a uspokojení.

Existují různé přístupy a směry psychoterapie, jsou i různé formy - individuální, skupinová, rodinná, manželská. Jaká psychoterapie je pro Vás nejvhodnější, zjistíme během úvodních konzultací.

Za určitých okolností může být velmi žádoucí využít potenciálu nejintenzivnější a nejdůkladnější formy psychoterapie: psychoanalýzy, která obvykle probíhá ve frekvenci 4x týdně.

Podrobnější informace o psychoterapii a psychoanalýze si můžete přečíst v této brožurce (v angličtině).

Něco o psychoanalýze

Psychoanalýza je jedním z psychoterapeutických přístupů, nicméně její ambice jsou širší, než ambice většiny přístupů. Je to metoda, která si, stejně jako jiné terapie, má za cíl ulevit od určitých potíží. Přitom ale klade mnohem větší důraz na osvětlení příčin a vnitřních souvislostí těchto potíží. Účinkem psychoanalýzy je mimo jiné to, že člověk poznává, co od života chce, co nechce, kým je, nebo kým by chtěl být a proč. Stává se vnitřně svobodnějším a spontánnějším.

Klasická psychoanalýza je - svou frekvencí čtyř sessí do týdne - rozhodně náročná časově. Je náročná ale i tím, se v jejím průběhu člověk nezřídka konfrontuje právě s těmi myšlenkami a pocity, kterým se jindy vyhýbá.

Přechod mezi psychoterapií a psychoanalýzou je plynulý - s vyšší četností sezení a delším trváním terapie se objevují témata typičtější pro psychoanalytický způsob práce, terapie se stává důkladnější a proniká hlouběji.

Kvalifikace v psychologii

  • Psychologie (Mgr.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
  • Pětileté postgraduálním specializačním vzděláváním završené atestací z klinické psychologie.
  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621).
  • Členství v Asociaci klinických psychologů.

Kvalifikace v psychoterapii a psychoanalýze

  • Kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy (2007 - 2014).
  • Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti).
  • Kandidátství psychoanalýzy (od 2010) Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena Mezinárodní psychoanalytické společnosti (osobní analýza u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Praxe

2009 až 2012 — Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (psychoterapeutické oddělení, oddělení léčby závislostí)
2012 až 2013 — Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET
2013 až 2014 — Ordinace klinické psychologie Brdičkova
od 2013 — privátní psychoterapeutická praxe
od 2016 — poliklinika Kartouzská - psychologická ambulance
 
Kromě toho občasně působím jako externí psycholog ve firmách a podílím se na univerzitní výuce budoucích psychologů a psychoterapeutů.

Cena konzultací

Péče je hrazena přímou platbou (nikoliv ze zdravotního pojištění).
 
Cena vstupní psychologické konzultace (50 min.) je 700 Kč.
Honorář za psychoterapii se odvíjí od finančních možností klienta a dohodnuté frekvence sezení.
Studentům v případě psychoanalýzy (4x týdně) nabízím výrazně redukovanou sazbu.
 
Dohodnutý termín konzultace je závazný. V odůvodněných případech lze sezení zrušit 48 hodin předem, případně přesunout, pokud najdeme vyhovující náhradní termín v rámci téhož týdne. Při pozdějším zrušení se zmeškaná konzultace hradí.
 
Má práce podléhá etickému kodexu ČPS, tedy mimo jiné závazku mlčenlivosti.