Mgr. Jan Švehlík

Klinický psycholog a psychoterapeut - soukromá praxe Praha 2

Kdy je vhodná psychoterapie?

Psychoterapie pomáhá při problémech ve vztazích, při nízké či kolísající sebedůvěře nebo při nedostatku životního naplnění. Může být užitečná také v případě, kdy chce člověk zlepšit svůj vztah k sobě či zvýšit kontakt se svým prožíváním. Výchozím bodem psychoterapie je často snaha zbavit se určitého symptomu, například deprese, úzkostí, poruchy spánku, psychicky podmíněných tělesných potíží a podobně.

Jak psychoterapie probíhá?

Psychoterapie je velmi specifickou formou rozhovoru, kdy klient za pomoci terapeuta zkoumá svůj vnitřní svět, případně to, jak je tento jeho vnitřní svět provázaný se světem okolo. Člověk psychoterapií prohlubuje svou znalost sebe sama, svých potřeb a snů. To mu otevírá cestu k možným změnám. A především k tomu, aby mu život poskytoval více radosti a uspokojení.

Existují různé přístupy a směry psychoterapie, jsou i různé formy - individuální, skupinová, rodinná, manželská. Jaká psychoterapie je pro Vás nejvhodnější, zjistíme během úvodní konzultace.

Podrobnější informace o psychoterapii a psychoanalýze si můžete přečíst v této brožurce (v angličtině).

Konzultace po Skypu

Pro někoho může být psychoterapie na dálku těžko představitelná. Pro jiného představitelná je, ale zase nemusí být úplně vhodná. Pokud ale ve Vašem okolí není psycholog/psychoterapeut, ke kterému byste mohli do klasické terapie, mohla by stát varianta Skypu za zvážení. Nicméně kdykoliv to jen trochu jde, doporučuji kombinovat skypová sezení s osobními návštěvami.

Něco o psychoanalýze

Psychoanalýza je jedním z psychoterapeutických přístupů, nicméně její ambice jsou oproti jiným přístupům širší. Je to metoda, která stejně jako jiné terapie má za cíl ulevit od určitých potíží. Přitom ale klade mnohem větší důraz na osvětlení nejhlubších příčin a vnitřních souvislostí těchto potíží. Účinkem psychoanalýzy je mimo jiné to, že člověk poznává, co od života chce, co nechce, kým je, nebo kým by chtěl být a proč. Stává se vnitřně svobodnějším a spontánnějším.

Klasická psychoanalýza je svou frekvencí obvykle čtyř sessí do týdne rozhodně náročná časově. Je náročná ale i tím, se v jejím průběhu člověk nezřídka konfrontuje právě s těmi myšlenkami a pocity, kterým se jindy vyhýbá.

Přechod mezi psychoterapií a psychoanalýzou je plynulý - s vyšší četností sezení a delším trváním terapie se objevují témata typičtější pro psychoanalytický způsob práce, terapie se stává důkladnější a proniká k hlubším vrstvám psychiky člověka.

Kvalifikace v psychologii

  • Psychologie (Mgr.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
  • Pětileté postgraduálním specializačním vzděláváním završené atestací z klinické psychologie.
  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621).
  • Členství v Asociaci klinických psychologů.

Kvalifikace v psychoterapii a psychoanalýze

  • Kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy (2007 - 2014).
  • Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti).
  • Kandidátství psychoanalýzy (od 2010) Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena Mezinárodní psychoanalytické společnosti (osobní analýza u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Dosavadní praxe v oboru

Poliklinika Kartouzská - psycholog a psychoterapeut
Ordinace klinické psychologie Brdičkova, Praha 5 - psycholog pro děti a dospívající
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - psycholog a individuální a skupinový psychoterapeut
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech - psycholog na psychoterapeutickém oddělení a oddělení léčby závislostí
 
Občasně působím jako externí psycholog ve firmách a podílím se na univerzitní výuce budoucích psychologů a psychoterapeutů.

Dostupnost MHD:

  • 10 minut chůze ze stanice metra Muzeum (linky C a A)
  • 5 minut chůze z Náměstí Míru (metro A, tramvaje 1, 10, 13, 16, 22, 23, bus 135)
  • cca 2 minuty chůze ze zastávky Italská (tramvaje 1, 11, 13, 15)

tel.: +420 775 966 459, e-mail: jan.svehlik@gmail.com