Co je to psychoterapie?

Zjednodušeně se dá říct, že jde o postup, při kterém se užívá psychologických poznatků k tomu, aby Vám život poskytoval více radosti a uspokojení. Nejde o nic mystického, právě naopak. Je to vlastně jen upřímný rozhovor dvou lidí, hledajících, odkud se bere trápení jednoho z nich, a co s tím. Do psychoterapie Vás mohou přivést potíže ve vztazích, nízká či kolísající sebedůvěra nebo třeba nedostatek životního naplnění. Psychoterapie může být užitečná také v případě, pokud chcete zlepšit svůj celkový vztah k sobě či zvýšit kontakt se svým prožíváním. Výchozím bodem psychoterapie je často snaha zbavit se určitého symptomu, například deprese, úzkostí, poruchy spánku, psychicky podmíněných tělesných potíží a podobně.

Existují různé přístupy a směry psychoterapie, jsou i různé formy - individuální, skupinová, rodinná, manželská. Jaká psychoterapie je pro Vás nejvhodnější, zjistíme během úvodní konzultace.

Podrobnější informace o psychoterapii a psychoanalýze si můžete přečíst v této brožurce (v angličtině).

Pokud okolnosti dočasně neumožňují osobní setkávání, mohou konzultace probíhat i telefonickou formou.

Něco o psychoanalýze

Psychoanalýza je jedním z psychoterapeutických přístupů, nicméně její ambice jsou oproti jiným přístupům širší. Je to metoda, která stejně jako jiné terapie má za cíl ulevit od určitých potíží. Přitom ale klade mnohem větší důraz na osvětlení nejhlubších příčin a vnitřních souvislostí těchto potíží. Účinkem psychoanalýzy je mimo jiné to, že člověk poznává, co od života chce, co nechce, kým je, nebo kým by chtěl být a proč. Stává se vnitřně svobodnějším a spontánnějším.

Klasická psychoanalýza je svou frekvencí obvykle čtyř sessí do týdne rozhodně náročná časově. Je náročná ale i tím, se v jejím průběhu člověk nezřídka konfrontuje právě s těmi myšlenkami a pocity, kterým se jindy vyhýbá.

Přechod mezi psychoterapií a psychoanalýzou je plynulý - s vyšší četností sezení a delším trváním terapie se objevují témata typičtější pro psychoanalytický způsob práce, terapie se stává důkladnější a proniká k hlubším vrstvám psychiky člověka.

Kvalifikace v psychologii

 • Psychologie (Mgr.) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 • Pětileté postgraduálním specializačním vzděláváním završené atestací z klinické psychologie.
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb. (reg. č. 022-0162-2621).
 • Členství v Asociaci klinických psychologů.

Kvalifikace v psychoterapii a psychoanalýze

 • Kompletní výcvik v psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy (2007 - 2014).
 • Oprávnění k poskytování systematické psychoterapie (udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti).
 • Kandidátství psychoanalýzy (od 2010) Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti, člena Mezinárodní psychoanalytické společnosti (osobní analýza u Doc. MUDr. Václava Mikoty CSc.).

Dosavadní praxe v oboru

Poliklinika Kartouzská - psycholog a psychoterapeut
Ordinace klinické psychologie Brdičkova, Praha 5 - psycholog pro děti a dospívající
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - psycholog a individuální a skupinový psychoterapeut
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech - psycholog na psychoterapeutickém oddělení a oddělení léčby závislostí
 
Občasně působím jako externí psycholog ve firmách a podílím se na univerzitní výuce budoucích psychologů a psychoterapeutů.

Dostupnost MHD:

 • 10 minut chůze ze stanice metra Muzeum (linky C a A)
 • 5 minut chůze z Náměstí Míru (metro A, tramvaje 1, 10, 13, 16, 22, 23, bus 135)
 • cca 2 minuty chůze ze zastávky Italská (tramvaje 1, 11, 13, 15)

Parkování:

 • nově lze parkovat v podstatě kdekoliv - tedy jak ve fialové, tak v modré zóně (na max. 3 hodiny)
 • na začátku ulice bývá vždy bílá cedulka s označením úseku (např. P2-0405), které zadejte do parkovacího automatu, případně do on-line aplikace: http://mpla.cz/praha
 • označení pro jednotlivé úseky najdete v této mapce