Krátkodobé stáže:
 
Psychiatrická léčebna Brno-Černovice (psychodiagnostická stáž)
Psychiatrická léčebna Opava (psychodiagnostická a psychoterapeutická stáž)
Psychiatrická klinika FN Bohunice v Brně (neuropsychologická diagnostika)
Psychiatrická léčebna Kroměříž (psychoterapeutická stáž)
Terapeutická komunita Sejřek (léčba drogově závislých)
Terapeutická komunita Krok (léčba drogově závislých)
Thomayerova nemocnice - Psychologická ambulance (PhDr. Krejčířová)
Klinika ESET - pobočka Hekrova (psychoterapie dětí a dospívajících)
Pedagogicko-psychologická poradna Brno
 
Psychodiagnostické výcviky a kurzy  
 
Kurz Rorschachovy metody (140 hodin) - akreditace Ministerstva zdravotnictví
Kurz Psychodynamická diagnostika osobnosti (84 hodin) - akreditace Ministerstva zdravotnictví
Kurz Wechslerovy škály
Kurz Vývojová psychodiagnostika
Kurz Tematicko-apercepčního testu (TAT) - aktuálně probíhá
+ řada dalších kurzů menšího rozsahu
 
Průběžně navštěvuji psychologické a psychoterapeutické konference, sympozia, semináře, supervize, intervize, a to jak v rámci povinného celoživotního vzdělávání klinických psychologů, tak proto, abych si udržel kontakt s aktuálními postupy a inovacemi v oboru.